image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Fotogalerie - původní > Historické snímky > Zajímavosti

Zajímavosti

Nad studánkou dohlíží víla Koutnička 

 

Návrat raka říčního zpět do potoků v podhůří Orlických hor

Státní podnik Lesy České republiky je vedle svého základního poslání, tedy péči o lesy v majetku státu i správcem nemalého množství drobných vodních toků. Tato správa toků zahrnuje především stavebně – asanační zásahy, protipovodňová a protierozní opatření.

 I přes nutnost častých ryze technických zásahů na vodních tocích není vnímání krajiny jako celku se všemi atributy přírodního prostředí  pracovníkům LČR cizí.

Ve spolupráci se Správou CHKO Orlické hory a za využití finančních prostředků z Programu 2000 – „Zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ oslovili pracovníci Správy toků – oblast povodí Labe LČR našeho předního odborníka na reintrodukci raka říčního RNDr. Miloše Holzra. Za účelem výběru vhodných lokalit pro reintrodukci raka říčního (Astacus astacus) bylo v jarních měsících roku 2007 ve vytipovaných lokalitách v oblasti Orlických hor – Janovský potok (Ohnišov, Janov) a Uhřínovský potok (Uhřínov) provedeno hydrobiologické inventarizační posouzení. Na základě biologického rozboru zkoumaných lokalit a chemicko-fyzikální analýzy vody doporučil RNDr. Holzer vysadit raka říčního ve výše jmenovaných vodních tocích, což bude dne 30.10.2007 provedeno. Sraz zájemců o shlédnutí vysazování raků bude ve 13,00 hod. před Obecním úřadem v Ohnišově.

 

Celé naše společné úsilí směřuje k navrácení raka říčního do potoků tam, kde bude mít vhodné podmínky pro život a přirozenou možnost rozmnožování. Navíc napomáháme svojí činností posilovat populaci našich druhů raků oproti zavlečeným, které se u nás nežádoucím způsobem rozšiřují.

 

Dne : 22.10.2007

Kontaktní osoba : Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe

Č. mob. : 724 523 953 

 

 

 

Milovníci  turistiky, ale i ti, kteří si chtějí hned zjara vyšlápnout do probouzející se přírody, znají již tradiční ohnišovské „Cikánské toulky. Tento pochod pořádá místní turistický klub nepřetržitě poslední sobotu v dubnu již od roku 1975.

Tábor

V údolí Ohnišovského potoka stojí také každoročně dva letní tábory. Děti zde mají pro své hry hřiště, louky kolem potoka a v horkých dnech se mohou osvěžit v blízké požární nádrži.

 

 

 

 

 

Tábor "RADOST", pořádá každoročně pionýrská skupina původně pojmenovaná po Václavu Řezáčovi přejmenovaná před několika lety po zemřelé dlouholeté vedoucí paní Heleně Bišové.

facebook od 2011 ...

 

 

 

 

 

 

 

Tábor skautského oddílu "DAKOTA" , pořádá již od roku 1990 každoročně "JUNÁK,  ll. Oddíl Dakota" z Červeného Kostelce.

 Možnost místního ubytování, procházky v tichých lesích, dávají příležitost těm, kteří hledají klid a odpočinek o prázdninách či dovolené.