Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Třídění odpadů - poučení

KOVOVÝ ODPAD.pdf

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD.pdf

Ohrada na odpady otevřena nepřetržitě. Jsou zde kontejnery na tříděný odpad (papír, plast, kov, oleje).

OD 1.1.2022 BYL ZAVEDEN POPELNICOVÝ SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU!!

 Vyhláška o shromažďování odpadu 

INFORMACE O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ - ROK 2020 (dle zákona č. 541/2020, o odpadech)

Obec Ohnišov v roce 2020 soustředila separovaný odpad v kontejnerech 1100 l na čtyřech sběrných hnízdech v Ohnišově a na jednom na Zákraví. Jedná se o sběr papíru, skla, plastu. Směsný odpad je sbírán do dvou velkoobjemových nádob v Ohnišově a jedné velkoobjemové nádoby na Zákraví. Na jednom sběrném místě v Ohnišově je popelnice 240 l na jedlé oleje a tuky a jedna popelnice 240 l na jedlé oleje a tuky je na Zákraví. Dvakrát ročně je organizován sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Většině obyvatel Ohnišova a Zákraví byly zapůjčeny kompostéry a po celý rok je přistaven kontejner na bioodpad – tráva, listí. Občané mají možnost štěpkování větví zdarma. V Ohnišově i na Zákraví je kontejner na textil pro charitu. Kovový odpad je možné odnést do velkoobjemového kontejneru v obci Ohnišov.

Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému - viz níže hlášení ISPOP a dotazník pro Ekokom - rok 2020

Hlášení ISPOP 2020.pdf

Dotazník EKOKOM 2020.pdf