image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Spolky > Myslivecké sdružení

Myslivecký spolek Záboří - Ohnišov

Motto : „Příroda neslouží myslivcům - myslivci slouží přírodě“

Myslivost je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři,  jako součást ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků,  jako součást kulturního dědictví.

Myslivecký spolek Záboří – Ohnišov myslivecky hospodaří na 1 409 ha honební plochy v katastru obcí Ohnišov a Bohdašín. V současné době má 16 členů.  Spolek zastupuje řádně zvolený výbor.

Hlavním posláním myslivců je výkon práva myslivosti, což v sobě zahrnuje povinnost chránit zvěř, cílevědomě ji chovat a lovit.  Myslivci, jako uživatelé honiteb, se starají o krmelce, zásypy a slaniska a v době nouze řádně přikrmují zvěř. Řídí se plánem chovu a lovu zvěře, který každoročně schvaluje orgán státní správy myslivosti. O této činnosti vede myslivecký hospodář podrobnou evidenci, kterou předkládá ke kontrole státní správě. Povinností myslivců je bezezbytku naplňovat platnou mysliveckou legislativu.

Myslivci našeho spolku aktivně spolupracují se spádovými obcemi, zemědělským družstvem i místními soukromými zemědělci - vysazují  stromky v obecních lesích, udržují polní cesty a spolupracují při ochraně polních plodin před působením škod zvěře.