image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky

Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníkyVyvěšeno: 15. 9. 2021
Sejmuto: 30. 1. 2024
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) obdržel od ČÚZK
podle § 64 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, aktualizovaný seznam nemovitostí
s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1. 8. 2021. Spolu s výzvou občanům
a informací pro veřejnost jej naleznete na:
https://www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-vlastniku
S odvoláním na zákonné povinnosti Úřadu podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb. má Úřad kromě
povinnosti zveřejnit tento seznam na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím
dálkový přístup i povinnost předat tyto údaje obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitosti
nachází. Na základě uvedeného Vám v příloze zasíláme aktualizovaný seznam těchto nemovitostí.
V souladu s ustanovením § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. vzniká obecnímu úřadu povinnost
tyto převzaté údaje zveřejnit na úřední desce (ideálně do další aktualizace).

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 30. 01. 2024 13:35