image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Fotogalerie - původní > 2012 > Tříkrálová sbírka 7.1.2012

Tříkrálová sbírka 7.1.2012

Proč K † M † B † LETOPOČET ? V katolických zemích se o svátku Zjevení páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B † (nebo † C † M † B ) jako formule požehnání. Místo českého K se používá latinské C (Casparus - Kašpar). Zkratka se vykládá jako iniciály tří králů. Původní text ale zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.

Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Českou katolickou charitou a v ní sdruženými lokálními charitami. Akce navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Dary od obyvatel vybírají koledníci organizovaní do skupinek ve dnech 6.-13. ledna, přičemž jejich obvyklé uspořádání představují tři koledníci v dětském věku coby tři králové a jejich dospělý doprovod vybavený od pořádající charity průkazem koledníka (průkaz je reakcí na skupinky falešných koledníků, kteří se na sbírce přiživovali). Skupina je vybavena zapečetěnou kasičkou s logem Charity.

V naší obci probíhala sbírka již potřetí. Skupinky koledníků vedla Lenka Dragúňová a Milena Černá. Koledníkům se dostalo požehnání v pátek 6.1.2011 v kostele sv. Bartoloměje v Bystrém, kde také dostali posvěcenou křídu, aby mohli přinést požehnání i do vašich domovů. Dohromady jsme v obci vybrali 10 414 Kč (5 014 MČ, 5 400 LD). 

Všem, kteří přispěli, moc děkujeme.  

Přehled vybraných peněz v naší farnosti:

Ohnišov                  10 414,-

Bystré                     11 929,-

Janov - Tis               5 989,-

Sedloňov                  8 219,-

Bohdašín                 5 010,-

Sněžné                     4 695,-

Dobřany, Nedvězí   7 150,- 

Celkem:                53 406,-

 

Poděkovat bych chtěla i dětem, pěkně zpívaly, byly hodné, nálada byla výborná. Lenka Dragúňová