image

Horní menu

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Fotogalerie > Fotogalerie - původní > Historické snímky > Od historie po současnost

Od historie po současnost

Pohled z 1. světové války

Obec Ohnišov je podhorská obec. Leží na křižovatce cest od  Dobrušky k Novému Hrádku a od Nového města nad Metují k Deštnému v Orlických horách. Rozkládá se v kotlinatém údolí na soutoku třech potoků. Nadmořská výška je 411 m n.m. Obec čítá 431 obyvatel, má 200 popisných čísel a osada Zákraví k ní náležející čítá 44 obyvatel má 20 popisných čísel.

Pohled z roku 1900

O založení obce není nic známo. Původ názvu obce bývá odvozován od strážních ohňů, které měli zdejší obyvatelé rozdělávat v případě přibližování nepřátelských oddílů od zemské hranice. První písemná zmínka o obci je z roku 1360, kde je uvedeno, že Ohnišov  náleží pod kostel v Zákraví  (nyní již zaniklá vesnička mezi Janovem a  Bystrém). Druhá zmínka je z r. 1537, to již začínala robota a obyvatelé museli chodit pracovat na frymburské panství, později i opočenské. Dále jsou již záznamy četnější, neboť se přes  hraniční hory docházelo mnohokrát k vpádu nepřátel. Ať to bylo za třicetileté války, nebo později za války sedmileté prusko – rakouské. V roce 1845 byla na opočenském panství největší rebelie, které se zúčastnili robotníci i z Ohnišova. Po zrušení roboty v r. 1848, zasadili na oslavu ohnišovští u hranic s Bystrým lípu a pod ní zakopali nářadí, s kterým museli robotovat.  V minulosti mělo dobrý zvuk i ohnišovské ochotnické divadlo. Ochotnický spolek byl zde založen již v roce 1873. Byla zde velice činná sokolská jednota a sbor dobrovolných hasičů. Tento spolek přetrval dodnes.

Masarykova školaObec Ohnišov má dvě dominantní stavby. První z nich, na kterou jsou snad všichni ohnišováci pyšni, je místní Masarykova škola. Byla  postavena v roce 1934 nákladem 1 mil. korun a na nynější dobu je to stále ještě moderní stavba, zvláště ještě když po revoluci došlo ke generální opravě zevnějšku budovy nákladem 1,1 mil. Kč. Školu navštěvují žáci do 5. ročníku.

Dále je zde pěkná mateřská školka a družina. Družina je známa svým každoročním divadelním představením, které již pravidelně před Vánocemi nacvičují žáci se svými učitelkami, aby se mohli pochlubit nejen rodičům, ale i jinde. Tato tradice ohnišovského ochotnického divadla má počátek již v minulém století.

Na protějším kopci proti škole stojí druhá dominantní stavba, kterou je místní kostel. Kostel sv. Cyrila a Metoděje je majetkem obce, neboť si jej místní občané ze svých sbírek postavili sami. V roce 1995 uplynulo sto let od dostavění a vysvěcení kostela. Ke stému výročí byla uspořádána slavnost a nově opravený kostel  byl znovu vysvěcen.

K významným rodákům obce Ohnišov patří spisovatelka Pavla Buzková, která ve svých dílech čerpala hodně látku ze zdejší obce. Pochována je na místním hřbitově.

Milovníci  turistiky, ale i ti, kteří si chtějí hned zjara vyšlápnout do probouzející se přírody, znají již tradiční ohnišovské „Cikánské toulky“. Tento pochod pořádá místní turistický klub nepřetržitě poslední sobotu v dubnu již od roku 1975.

V údolí Ohnišovského potoka stojí také každoročně dva letní tábory. Děti zde mají pro své hry hřiště, louky kolem potoka a koupaliště s čistou vodou.

www.klnet.cz/ohnisov 

Možnost místního ubytování, procházky v tichých lesích, dávají příležitost těm, kteří hledají klid a odpočinek o prázdninách či dovolené.