Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Spolky a kluby > Myslivecké sdružení

Myslivecký spolek Záboří - Ohnišov

Motto : „Příroda neslouží myslivcům - myslivci slouží přírodě“

Myslivost je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři,  jako součást ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků,  jako součást kulturního dědictví.

Myslivecký spolek Záboří – Ohnišov myslivecky hospodaří na 1 409 ha honební plochy v katastru obcí Ohnišov a Bohdašín. V současné době má 16 členů.  Spolek zastupuje řádně zvolený výbor v čele s předsedou ing. Jaromírem Štěpánem, mysliveckým hospodářem Gerhardem Machem, finančním hospodářem Jiřím Kárníkem a členem Jiřím Hejzlarem. Předseda revizní komise je Jiří Hradecký.

Hlavním posláním myslivců je výkon práva myslivosti, což v sobě zahrnuje povinnost chránit zvěř, cílevědomě ji chovat a lovit.  Myslivci, jako uživatelé honiteb, se starají o krmelce, zásypy a slaniska a v době nouze řádně přikrmují zvěř. Řídí se plánem chovu a lovu zvěře, který každoročně schvaluje orgán státní správy myslivosti. O této činnosti vede myslivecký hospodář podrobnou evidenci, kterou předkládá ke kontrole státní správě. Povinností myslivců je bezezbytku naplňovat platnou mysliveckou legislativu.

Myslivci našeho spolku aktivně spolupracují se spádovými obcemi, zemědělským družstvem i místními soukromými zemědělci - vysazují  stromky v obecních lesích, udržují polní cesty a spolupracují při ochraně polních plodin před působením škod zvěře.

V místním pohostinství pořádáme každou druhou prosincovou sobotu tzv. „Poslední leč“, kde mají návštěvníci možnost ochutnat zvěřinové speciality, v tombole vyhrát zajímavou cenu a pobavit se u hudby a tance. Na tu letošní Sobotu jste  všichni srdečně zváni do pohostinství „U potoka“ !

Myslivosti Zdar !

Seznam členů k 30. 9. 2016
Buchal Jindřich Ohnišov
Hejzlar Jiří Ohnišov
Hradecký Jiří Bohdašín
Hrudík Dušan Ohnišov
Ježek Jan Ohnišov
Ježek Lukáš Ohnišov
Ježek Pavel Ohnišov
Kárník Jiří Ohnišov
Knoulich Petr Bohdašín
Linhart Antonín, ing. Ohnišov
Mach Gerhard Bohdašín
Rohlena Bohuslav, ing. N. Město n.Met.
Stránský Miroslav Ohnišov
Šimon Michal, ing. Ohnišov
Štěpán Jaromír, ing. Bohdašín
Štěpán Josef Bohdašín

Fotografie ze života mysliveckého sdružení :

po lovu

http://bousek.rajce.idnes.cz/Ohnisov_-_myslivost/

http://bousek.rajce.idnes.cz/Ohnisov_-_myslivost_2/

http://bousek.rajce.idnes.cz/hon_-_Ohnisov_8.12.2007/

http://bousek.rajce.idnes.cz/srnci_zamotani_v_ohradniku_1.8.2007/

http://bousek.rajce.idnes.cz/nasledky_orkanu_19.1.2007/

http://bousek.rajce.idnes.cz/Ohnisov_-_myslivost_1_2/ norování leden 2009

Srnec 8.9.2010

Hon Ohnišov 10.12.2011

Hon Ohnišov 8.12.2012